தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

முட்டை இறக்குமதி செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்படும்

முட்டை இறக்குமதி செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்படும் – நளின் பெர்னாண்டோ

ஜனவரி மாதத்தில் இருந்து முட்டை இறக்குமதியை நிறுத்துவதற்கு முன்னர் திட்டமிடப்பட்டிருந்ததாகதாகவும் சந்தையில் முட்டை விலை