தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

முட்டையின் புதிய விலை

முட்டையின் புதிய விலை

இன்று ( 25) இந்தியாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் முட்டைகள் உள்ளூர் சந்தையில்  விற்பனை செய்யப்படும் என, வர்த்தக அமைச்சர்