தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

முச்சக்கர வண்டி கட்டணம் அதிகரிக்கப்படாது

முச்சக்கர வண்டி கட்டணம் அதிகரிக்கப்படாது – அகில இலங்கை முச்சக்கர வண்டி உரிமையாளர்கள் சங்கம்

எரிபொருள் விலை அதிகரிக்கப்பட்டாலும் முச்சக்கர வண்டி கட்டணம் அதிகரிக்கப்படாது என அகில இலங்கை முச்சக்கர வண்டி உரிமையாளர்கள் சங்கம்