தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

மின் தடை முறைப்பாடுகளை டிஜிட்டல் முறை

மின் தடை முறைப்பாடுகளை டிஜிட்டல் முறையில் அனுப்புமாறு பொது மக்களுக்கு அறிவுறுத்தல்

மின் தடை தொடர்பான முறைப்பாடுகளை டிஜிட்டல் முறையில் அனுப்புமாறு இலங்கை மின்சார சபை, பொது மக்களுக்கு அறிவித்துள்ளது. இது