தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

மின்சார உற்பத்திக்கான செலவு

நாட்டில் நாளாந்தம் அதிகரித்த மின்சார உற்பத்திக்கான செலவு

நாட்டின் நாளாந்த மின்சார உற்பத்திக்கான செலவு 600 மில்லியன் ரூபாவால் அதிகரித்துள்ளது என இலங்கை மின்சார சபை தெரிவித்துள்ளது.