தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

மின்சாரப் பேருந்து

2048 ஆம் ஆண்டளவில்   பொதுப் பயணிகள் போக்குவரத்து சேவையில் மின்சாரப் பேருந்து

ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவின் தொலைநோக்குப் பார்வைக்கு அமைவாக 2048 ஆம் ஆண்டளவில் பொதுப் பயணிகள் போக்குவரத்து சேவையில்