தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

மாவீரர் தினம்

மாவீரர் தின நிகழ்வுக்கு கிளிநொச்சி நீதிமன்றத்தில் நகர்தல் பத்திரம் – ஸ்ரீகாந்தா மற்றும்…

மாவீரர் தின நிகழ்வுகளுக்குக் கிளிநொச்சி நீதிமன்றத்தினால் வழங்கப்பட்டிருந்த தடையுத்தரவிற்கு எதிராக முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்

மாவீரர்களை நினைவு கூருவது நமது கடமை – எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம்

குறித்த நேரத்தை மாத்திரம் கருத்தில் கொள்ளாது நவம்பர் 27 நாளிலே மாவீரர்களை நினைவு கூருவது நமது கடமையாகும். இதற்கு அரசியல்வாதிகளும்

மாவீரர் தினம் – கலந்துரையாடி ஒரு பொது முடிவு – சி.அ.யோதிலிங்கம்

இங்கே நடக்கின்ற எங்களுடைய அகப் பிரச்சினைகளை நாங்கள் புறப் பிரச்சினைகளை கையாள்வது போல ஒருபோதும் கையாண்டு விடக்கூடாது.