தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

மாத்தறை பாடசாலைகளை மேலும் இரு தினங்களுக்கு மூட தீர்மானம்!

மாத்தறை பாடசாலைகளை மேலும் இரு தினங்களுக்கு மூட தீர்மானம்!

தற்போது நிலவும் அனர்த்த நிலைமை காரணமாக மாத்தறை மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து பாடசாலைகளையும் எதிர்வரும் 9 மற்றும் 10 ஆம் திகதிகளிலும்