தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

மலையக பிரதேச செயலகங்களை உள்ளடக்கிய வேலைத்திட்டம்!

வரவு – செலவுத் திட்டம் 2024: மலையக பிரதேச செயலகங்களை உள்ளடக்கிய வேலைத்திட்டம்!

மலையகத்தைச் சேர்ந்த 89 பிரதேச செயலகங்களை உள்ளடக்கிய 10 வருட பல்நோக்கு கிராமிய மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டம் 2024 இல்