தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

மருந்துகளின் விலை

13 பில்லியன் ரூபா செலுத்த வேண்டியுள்ள நிலுவைக் கட்டணம்

மருந்து இறக்குமதியாளர்களுக்கு நிலுவைக் கட்டணமாக 13 பில்லியன் ரூபா செலுத்த வேண்டியுள்ளது என சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.