தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

மனதை உருக வைத்த பல்கலைக்கழக மாணவியின் உயிரிழப்பு

மனதை உருக வைத்த பல்கலைக்கழக மாணவியின் உயிரிழப்பு

மொனராகலையைச் சேர்ந்த 22 வயதான சந்துனி ஹன்சமலி பண்டார என்ற யுவதி "அம்மா நான் பல்கலைக்கழகம் போகும் போது அழாதீங்க, அப்புறம் நான்