தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

மணமகள் சந்தை

பல்கேரியா நாட்டில் பெண்களை விற்பனை செய்யும் “மணமகள் சந்தை”

ஆடைகள், உணவுகள், செல்லப்பிராணிகள், மீன்கள் போன்றவற்றை விற்பனை செய்யும் சந்தைகளை நாம் பார்த்திருப்போம் அல்லது கேள்வி