தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

மசாலாப் பொருட்கள் ஏற்றுமதிக்கு தர சான்றிதழ்

கட்டாயமாக்கப்பட்ட மசாலாப் பொருட்கள் ஏற்றுமதிக்கு தர சான்றிதழ்

எதிர்வரும் டிசெம்பர் மாதம் முதல், இலங்கையில் மசாலாப் பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்யும் போது, ​​மசாலா பொருட்கள் மற்றும் அது தொடர்பான