தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

போலி பரீட்சை பெறுபேறு தாள் தயாரித்தவர்கள் கைது

போலி பரீட்சை பெறுபேறு தாள் தயாரித்தவர்கள் கைது

இலங்கையின் பரீட்சைகள் திணைக்களத்தினால் வெளியிடப்பட்ட க.பொ.த சாதாரண தர மற்றும் உயர்தரப் பரீட்சை பெறுபேற்றுத் தாள்களைப் போன்று