தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

போரை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும்

போரை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் – போப் பிரான்சிஸ்

போர் ஒரு தோல்வி. ஒவ்வொரு போரும் தோல்விதான். எனவே போரை உடனடியாக நிறுத்தும்படி இருதரப்பையும் வேண்டுகிறேன் கத்தோலிக்க திருச்சபையின்