தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

போராட்டம்

சரத் வீரசேகரவுக்கு எதிராக சட்டத்தரணிகள் போராட்டம்

பாராளுமன்றஉறுப்பினர் சரத்வீரசேகர பாராளுமன்றுக்குள் இருந்து கொண்டு கதைக்காமல் தைரியமிருந்தால் வெளியில் வந்து கதைக்குமாறு வவுனியா

அதிகாரிகளுக்கு எந்தவிதமான குறுக்கீடும் இல்லாமல் வேலை செய்ய அனுமதிக்குமாறு அரசாங்கத்திற்கு அழைப்பு…

தொழிலாளர் அமைச்சகம், தொழிலாளர் திணைக்களம் மற்றும் பிற தொடர்புடைய அரசு அலுவலகங்களின் அதிகாரிகள் எந்தவிதமான குறுக்கீடும் இல்லாமல்