தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

போதைப்பொருள் கடத்தல் குறித்து தகவல் வழங்க புதிய தொலைபேசி எண்கள்!

போதைப்பொருள் கடத்தல் குறித்து தகவல் வழங்க புதிய தொலைபேசி எண்கள்!

போதைப்பொருள் கடத்தல் குறித்து தகவல் தெரிவிக்க பல தொலைபேசி எண்களை பொலிஸார் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளனர். இந்த தொலைபேசி