தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

பொது மக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சு

இலத்திரனியல் கடவுச்சீட்டு வழங்குவதை தற்காலிகமாக இடைநிறுத்த தீர்மானம்

இலத்திரனியல் கடவுச்சீட்டு வழங்குவதை தற்காலிகமாக இடைநிறுத்துவதற்கு பொது மக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சு தீர்மானித்துள்ளது. மேலும்,