தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

பெண்ணொருவரின் சடலம்

சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் பெண்ணொருவரின் சடலம்

தொம்பே, கிரிதர பகுதியில் உள்ள கடை ஒன்றில் சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் உயிரிழந்த பெண்ணொருவரின் சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக