தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

பூமியை படம் பிடித்த ஆதித்யா

நிலா, பூமியை படம் பிடித்த ஆதித்யா-L1 : இஸ்ரோ பகிர்வு

சூரியனை ஆய்வு செய்ய ஆதித்யா-எல்1 விண்கலம் தன்னைத் தானே செல்ஃபி எடுத்துக் கொண்டதோடு தனது வட்டப்பாதையில் இருந்து பூமி மற்றும் நிலவை