தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

புதிய தீர்மானம்

முன்னாள் ஜனாதிபதிகளுக்கு அரசிடமிருந்து புதிய தீர்மானம்

இலங்கையின் முன்னாள் ஜனாதிபதிகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த உத்தியோகபூர்வ இல்லங்களின் மின்சாரம் மற்றும் நீர் கட்டணம், கையடக்க தொலைபேசி