தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

பிறப்புச் சான்றிதழ்

பிறப்புச் சான்றிதழ் தொடர்பில் வெளியான அறிவிப்பு

நாட்டின் மொத்த சனத்தொகையில் 5 சதவீதமானோருக்கு பிறப்புச்சான்றிதழ் இல்லை என உள்நாட்டலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.