தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

பாராளுமன்ற அமர்வு

பாராளுமன்ற அமர்வு (🔴LIVE)

பாராளுமன்றத்தில் ஏற்பட்ட அமைதியின்மையின் காரணமாக, சபை அமர்வு 10 நிமிடங்களுக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை பிரதி சபாநாயகர்