தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

பாடசாலையில் மதில் சுவர் இடிந்த சம்பவம்

பாடசாலையில் மதில் சுவர் இடிந்த சம்பவம் தொடர்பிலான விசாரணைகளை முன்னெடுக்க குழு நியமனம்

வெல்லம்பிட்டி - வெஹரகொட கனிஷ்ட வித்தியாலயத்தில் நீர் குழாய்கள் பொருத்தப்பட்டிருந்த மதில் சுவரொன்று உடைந்து வீழ்ந்ததில் மாணவி