தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

பரீட்சை ஆணையாளர் நாயகம்

இம்மாத இறுதியில் சாதாரண தரப் பரீட்சை பெறுபேறு வெளியிட எதிர்பார்ப்பு – பரீட்சை ஆணையாளர் நாயகம்

கல்விப் பொதுத்தராதர சாதாரண தரப் பரீட்சை முடிவுகளுக்காக மாணவர்கள் காத்திருக்கும் நிலையில், கல்விப் பொதுத் தராதர சாதாரண தரப்பரீட்சை