தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

பரீட்சைகள் திணைக்களம் அ

கிராம அலுவலர் போட்டிப் பரீட்சை டிசம்பரில் – பரீட்சைகள் திணைக்களம்

2,763 கிராம அலுவலர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான தேர்வு 2023 டிசம்பர் முதல் வாரத்தில் நடைபெறும் என பரீட்சைகள் திணைக்களம்