தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

பதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள சீனி தொகையை கண்டறிவதற்காக நாடளாவிய ரீதியில் சுற்றிவளைப்புகள்

பதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள சீனி தொகையை கண்டறிவதற்காக நாடளாவிய ரீதியில் சுற்றிவளைப்புகள்

சட்டவிரோதமாகப் பதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள சீனி தொகை கைப்பற்றப்பட்டு, கட்டுப்பாட்டு விலையில் மக்களுக்கு விநியோகிக்கப்படவுள்ளதாக