தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

பதவி இராஜினாமா

இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவன (SLC) செயலாளர் பதவி இராஜினாமா

இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவன (SLC) செயலாளர் மொஹான் டி சில்வா தனது பதவியை இராஜினாமா செய்வதற்கான கடிதத்தை சமர்ப்பித்துள்ளார். இலங்கை