தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

பணிப்புரை

சுகாதார அமைச்சர் 3,000 தாதியர்களை புதிதாக இணைத்துக் கொள்ளுமாறு பணிப்புரை

இலங்கையின் சுகாதாரத் துறைக்கு 3,000 தாதியர்களை புதிதாக இணைத்துக் கொள்ளுமாறு சுகாதார அமைச்சர் கெஹலிய ரம்புக்வெல்ல பணிப்புரை