தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

பணவீக்கம் 0.8% ஆக வீழ்ச்சி

பணவீக்கம் 0.8% ஆக வீழ்ச்சி

தேசிய நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண்ணின் (NCPI) படி, இலங்கையில் செப்டம்பர் மாத பணவீக்கம் 0.8% ஆக வீழ்ச்சியடைந்துள்ளதாக தொகைமதிப்பு