தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

நிர்வாணமாக சடலம் மீட்பு

வயல்வெளி நடுவில் நிர்வாணமான முறையில் சடலம் மீட்பு

நிகவெரட்டிய நகர் பகுதியை அண்மித்த நெல் வயல் ஒன்றின் நடுவில் இருந்து நிர்வாணமாக காணப்பட்ட ஆண் ஒருவரின் சடலம் ஒன்று புதன்கிழமை