தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

நாட்டில் பல நீர்த்தேக்கங்களின் வான்கதவுகள் திறப்பு

நாட்டில் பல நீர்த்தேக்கங்களின் வான்கதவுகள் திறப்பு

இலங்கையில் தொடரும் சீரற்ற காலநிலை காரணமாக தெதுரு ஓயா, ராஜாங்கணை, அங்கமுவ, உடவளவை, தப்போவ உள்ளிட்ட நீர்த்தேக்கங்களின் வான்கதவுகள்