தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

நடுவீதியில் உறங்கிய போக்குவரத்து பொலிஸ் உத்தியோகத்தர்

நடுவீதியில் உறங்கிய போக்குவரத்து பொலிஸ் உத்தியோகத்தர்

தம்புத்தேகம - நொச்சியாகம நடுவீதியிலே போக்குவரத்து பொலிஸ் உத்தியோகத்தர் ஒருவர் மதுபோதையில் பாதையில் படுத்து உறங்கிய சம்பவம் ஒன்று