தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

தொழிற்சங்க போராட்டம்

ஆரம்பிக்கப்படவுள்ள அரச வைத்திய அதிகாரிகள் தொழிற்சங்க போராட்டம்

எதிர்வரும் 11 ஆம் திகதிக்கு பின்னர் தொடர்ச்சியான தொழிற்சங்க போராட்டம் ஆரம்பிக்கப்படும் என அரச வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கம்