தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

தொலைபேசி கம்பிகளை அறுத்துத் திருடிய இருவர் கைது

தொலைபேசி கம்பிகளை அறுத்துத் திருடிய இருவர் கைது

கிரிஉல்ல பொலிஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட முதுகல சந்தியிலிருந்து பிஹல்பொல நோக்கி செல்லும் பிரதான வீதியில் உள்ள தொலைபேசி கம்பிகளை அறுத்துத்