தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

தொற்றாளர்கள்

நாடு முழுவதிலும் அறிகுறியற்ற பெரும் எண்ணிக்கையிலான தொற்றாளர்கள்

நாடு முழுவதிலும் நோய் அறிகுறியற்ற பெரும் எண்ணிக்கையிலான தொற்று உறுதியாளர்கள் உள்ளனர் சுகாதார சேவைகள் பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம்

நாளாந்தம் 2000 தொற்றாளர்கள்!

நாளாந்த கொவிட் தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கையைப் போலவே வைத்தியசாலைகளில் அனுமதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருவதாக பொது