தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

திருத்தந்தையை சந்தித்த இலங்கை ஆயர் பேரவையினர்

திருத்தந்தையை சந்தித்த இலங்கை ஆயர் பேரவையினர்

இலங்கை ஆயர் பேரவையினர் திருத்தந்தை பிரான்சிசை சந்தித்து கலந்துரையாடியுள்ளனர். ஐந்தாண்டுக்கு ஒருமுறை உரோமை சென்று திருத்தந்தையை