தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

தாயும் குழந்தையும்

8 நாட்களுக்கு பின் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தாயும் குழந்தையும்

காணாமல் போன இளம் தாயும், அவருடைய ஒன்றரை வயது குழந்தையும் எட்டு நாட்களுக்குப் பின்னர் கண்டுப்பிடிக்கப்பட்டுள்ளனர்.