தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

தாமரைக் கோபுரத்தின் காட்சி மையத்தில் மாற்றம்

தாமரைக் கோபுரத்தின் காட்சி மையத்தில் மாற்றம்

கொழும்பு தாமரைக் கோபுரத்தின் காட்சி மையத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, கோபுரத்தின் பார்வை