தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

தாதியர் பயிற்சி நெறி

இன்று முதல் தாதியர் பயிற்சி நெறிக்கு 3500 விண்ணப்பங்கள் கோரப்படவுள்ளன

தாதியர் கற்கைநெறியை நிறைவு செய்த 1000 தாதியர்களை உடனடியாக ஆட்சேர்த்துக் கொள்ள சுகாதார அமைச்சு தீர்மானித்துள்ளது. இந்த