தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

தாக்குதல்

பேருந்து சாரதி மற்றும் நடத்துனர் மீது தாக்குதல்

யாழ்ப்பாணம் , மானிப்பாய் - காரைநகர் வழித்தடத்தில் சேவையில் ஈடுபடும் தனியார் பேருந்தின் மீதும் , அதன் சாரதி மற்றும் நடத்துனர்