தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

தலங்கம – பட்டபொல பகுதியில் துப்பாக்கிச் சூட்டு சம்பவம்

தலங்கம – பட்டபொல பகுதியில் துப்பாக்கிச் சூட்டு சம்பவம்

தலங்கம – பட்டபொல பகுதியில் துப்பாக்கிச் சூட்டு சம்பவம் ஒன்று இடம்பெற்றுள்ளது. மோட்டார் சைக்களில் பிரவேசித்த இரண்டு பேர், நபர்