தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

தண்டவாளங்கள் இறக்குமதி

ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் கடனுதவி மூலம் தண்டவாளங்கள் இறக்குமதி

நவீனமயப்படுத்தல் செயற்பாடுகளுக்காக எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம் முதல் 6 மாதங்களுக்கு வடக்கு ரயில் மார்க்கத்தை மூடுவதற்கு நடவடிக்கை