தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

தடையின்றி மின்சார விநியோகம்

நாட்டில் மின்வெட்டை அமுல்படுத்துவதற்கான எந்தவொரு திட்டமும் கிடையாது

நாடு முழுவதும் தடையின்றி மின்சார விநியோகம் வழங்கப்படுவது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சர் காஞ்சன