தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

தங்க நிலவரம்

இன்றைய தங்க நிலவரம்

இலங்கையில் கடந்த சில தினங்களை விட இன்று தங்கத்தின் விலையில் சடுதியான எழுச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. இன்றைய நிலவரத்தின்படி, 24

இன்றைய தங்க நிலவரம்

இலங்கையில் கடந்த சில தினங்களை விட இன்று தங்கத்தின் விலையில் சடுதியான எழுச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. இன்றைய நிலவரத்தின்படி, 24 கரட்