தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

தங்கப் பதக்கம் வென்ற தருஷி கருணாரத்ன

தங்கப் பதக்கம் வென்ற தருஷி கருணாரத்னவுக்கு ரொஷான் ரணசிங்க வாழ்த்து

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் 21 வருடங்களின் பின்னர் தடகளப் போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற இலங்கையின் மத்திய தூர ஓட்டப்பந்தய