தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

டீன்ஸ் வீதி

மூடப்பட்ட டீன்ஸ் வீதி!!

போராட்டம் காரணமாக மருதானை டீன்ஸ் வீதியின் போக்குவரத்து தடைப்பட்டுள்ளது. மருத்துவ பீட மாணவர் செயற்பாட்டாளர்களின் போராட்டம்