தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

டிசெம்பர் 4 முதல்

டிசெம்பர் 4 முதல் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான பாதணி வவுச்சர்

பாதணி வவுச்சர் விநியோகம் எதிர்வரும் 4ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்படும் என கல்வி அமைச்சர் கலாநிதி சுசில் பிரேமஜயந்த பாராளுமன்றத்தில்