தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

சுவிஸ் அரசாங்கம்

சுவிஸ் அரசாங்கம் வடமாகாணத்தின் அபிவிருத்தித் திட்டங்களுக்கு பூரண ஆதரவு

வடக்கு மாகாணத்தின் அபிவிருத்தி திட்டங்களுக்கு சுவிஸ் அரசாங்கம் பூரண ஆதரவை வழங்கும் என இலங்கைக்கான சுவிஸ் தூதரகத்தின் முதநிலைச்