தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

சுகாதார அமைச்சு

சிறுவர்கள் மீது அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் – சுகாதார அமைச்சு

நாட்டில் நிலவும் வரட்சியான காலநிலை காரணமாக சிறுவர்கள் மீது அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டுமென சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.